Noticies

Coneixes el Comerç de Celrà?

13/06/2022

Coneixes el Comerç de Celrà?

Nova campanya comercial

Nova activitat per donar a conèixer el comerç de Celrà. Els comerços i serveis associats disposaran d'un díptic on els clients hi han de posar el gomet corresponent. Quan es tingui la butlleta omplerta podran participar en el sorteig de: un viatge a París, xec regal de 200 € i un any de gimnàs gratuït.

BASES LEGALS DEL SORTEIG
CLÀUSULA 1.- EMPRESA ORGANITZADORA.

Associació de Comerciants de Celrà amb domicili social carrer de la Bolbiles 9, 17460 Celrà, amb NIF G17819236, organitza en les dates indicades a continuació, el Sorteig anomenat “Coneixes el Comerç de Celrà” (d'ara endavant “el Sorteig”) d'acord amb els requisits que es descriuen en aquestes Bases.

CLÀUSULA 2.- TERMINI I MANERA DE PARTICIPAR

El termini per a participar és del 20 de juny del 2022 fins al 20 de juliol del 2022 de les 23.59 hores.
Qui desitgi participar deurà:

Ser major de 18 anys
Residir en el territori espanyol, a excepció de Canàries, Ceuta i Melilla
La participació en el Sorteig implica que el participant compleix amb els requisits establerts

CLÀUSULA 3.- PREMIS.

Se sortejaran 3 premis. Cadascun consistirà en:

1 VIATGE A PARÍS PER A 2 PERSONES
Un/una guanyador/a serà premiada amb un viatge per a 2 persones a París (incloent al guanyador en aquests 2) per als dies que s'acordin entre l'empresa i el guanyador amb vols i allotjament inclosos. inclòs anada i tornada desde girona, amb maleta cabina size inclosa, del 6 al 8 de setembre, amb hotel 3* amb esmorzar i un free tour per Paris inclos, valorat en 600€

XEC REGAL DE 200 EUROS
Per bescanviar en els comerços i serveis associats a l’Associació de Comerciants de Celrà

1 ANY DE GIMNAS
El guanyador/a podrà gaudir d’un any de usuari del Gimnàs La llera de Celrà, amb matrícula inclosa.

Els premis són intransferibles i no es podran canviar per diners. Es limita a un premi per persona. L’Associació de comerciants de Celrà es reserva el dret a substituir el premi per un altre anàleg de mateix o superior valor en cas de força major. En cap cas es podran canviar els premis pel seu valor en metàl·lic.

L’Associació de Comerciants de Celrà declina qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis per la incapacitat per a viatjar del/la guanyador/a del viatge. L’Associació de Comerciants declina qualsevol responsabilitat en cas que no es pugui celebrar l'acció exposada per causa de força major degudament acreditada. Això és, terratrèmol, inundació, incendi, epidèmia, pandèmia, accident, explosió, defunció, controvèrsia laboral, motí, disturbis civils, guerra o conflicte armat, acte o amenaça terrorista, o qualsevol altra causa o causes de naturalesa similar que escapin al control raonable d'una de les parts i en aquest cas, la contractació quedaria cancel·lada, sense cap mena d'indemnització per cap de les parts.

CLÀUSULA 4.- SORTEIG.

El Sorteig es realitzarà el dia 23 de juliol de 2022 dins els actes del “Tastets de Celrà” en el Parc Cors, mitjançant l'extracció aleatòria de 3 guanyadors.

CLÀUSULA 5.- LLIURAMENT DELS PREMIS.

Els guanyadors seran esmentats en el propi post del sorteig i ells mateixos hauran de contactar amb l’Associació de comerciants de Celrà a través el perfil oficial per missatge privat a través d'Instagram a partir del 24 de juliol de 2022. En el cas que no fos possible localitzar a algun dels guanyadors en un termini de 4 dies, o bé, si rebutgessin el premi expressament per qualsevol causa, l’Associació de Comerciants de Celrà es reservarà el dret a no lliurar aquest premi.
Una vegada acceptat el premi, cada guanyador rebrà un missatge privat a través d'Instagram o e-mail explicatiu sobre com procedir per al lliurament d'aquest. En el cas que el premi fos rebutjat per tots, guanyadors i reserves, el Sorteig serà declarat desert.

CLÀUSULA 6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

Responsable: Associació de Comerciants de Celrà amb domicili social carrer de la Bolbiles 9, 17460 Celrà, amb NIF G17819236
Finalitat i legitimació: Tramitar la teva participació en el Sorteig i, si escau, procedir al lliurament del premi amb les retencions fiscals que resultessin procedents –
Dades tractades: Dades facilitades o altres que, addicionalment, puguem sol·licitar per al desenvolupament de les finalitats esmentades.
Destinataris: Per al desenvolupament de les finalitats previstes anteriorment no es preveu que les teves dades es comuniquin a terceres societats, excepte obligació legal.
Les dades del guanyador poden publicar-se en les diferents Plataformes Web o Xarxes Socials de l’Associació de Comerciants de Celrà.
Termini de conservació: Una vegada finalitzat el Sorteig, les dades no seran tractades.

CLÀUSULA 7.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT.

El mer fet de participar en el Sorteig implica l'acceptació íntegra de les presents Bases.
L’Associació de comerciants de Celrà es reserva el dret a modificar les Bases del Sorteig, parcial o totalment en qualsevol moment. Així mateix, es reserva també el dret d'anul·lar-lo o deixar el premi desert en cas de detectar-se alguna irregularitat. Realitzada qualsevol modificació, aquesta serà degudament posada en coneixement dels participants en la pàgina Web de l’Associació de Comerciants de Celrà.
L’Associació de comerciants de Celrà es reserva el dret d'excloure de la participació en el Sorteig a tots aquells participants que, estimi, estan incomplint qualsevol condició de participació inclosa en les presents Bases. L'exclusió d'un participant, qualsevol que sigui la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal.
Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d'aquestes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en el Sorteig.
L’Associació de Comerciants de Celrà queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades facilitades en el seu cas pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

CLÀUSULA 8.- LLEI APLICABLE – CONTROVÈRSIA.

Aquestes Bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb el Sorteig ha d'enviar-se per escrit a Associació de Comerciants de Celrà amb domicili social carrer de la Bolbiles 9, 17460 Celrà, amb NIF G17819236, en els trenta (30) dies posteriors a la data límit de participació en el Sorteig. En cas de controvèrsia en l'aplicació o interpretació d'aquestes Bases i en absència d'un acord amistós, tot litigi estarà subjecte al Tribunal corresponent.Tornar

Política de cookies

El lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació que ajuda a optimitzar la seva visita a les nostres pàgines. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Vostè pot permetre el seu ús o rebutjar-lo, també pot canviar la seva configuració sempre que ho desitgi. Trobareu més informació a la nostra Política de cookies.

Panell configuració de cookies

A través d'aquest tauler de control podràs configurar les cookies que aquesta pàgina web utilitza. Algunes d'aquestes són essencials per al funcionament correcte de la pàgina, mentre que altres ens ajuden a millorar la seva experiència al proporcionar informació sobre com es fa servir el lloc. Trobareu més informació a la nostra Política de cookies.


Estrictament necessàries
Els ajustos estrictament necessaris per al funcionament de la pàgina web queden exempts de la directiva europea i no es poden desactivar.

Google Analytics
Les cookies analítiques ens ajuden a millorar el nostre lloc web al recopilar i reportar informació sobre el seu ús.